Multimedia

Spoty radiowe:

Jan Klawiter

Wojciech Lech Kowalski

Zdzisława Kobylińska

JUREK Marek

PIŁKA Marian

Ewa Szałkowska-West

Sławomir Hinc

Beata Gorajek

Bogdan Romaniuk

Leszek Murzyn

Władysław Motyka

Tadeusz Marczak

Marzena Robak

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach