Program

"Silna Polska dla cywilizacji życia"

założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
[ pobierz pdf ]

Polska głosem chrześcijańskiej Europy

deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej przed wyborami europejskimi 2014
[ pobierz pdf ]Przynależność od tysiąca lat do cywilizacji zachodniej a od kilku lat do Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek aktywnego kształtowania instytucji europejskich, aby służyły równocześnie naszej Ojczyźnie i wszystkim narodom Europy. Dlatego:

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach