Okręg 3

obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego

Zdzisława Kobylińska
Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Pełniła funkcję posła na Sejm III kadencji wybranego w okręgu Suwałki z listy AWS. Należała do SKL, w 2001 przeszła do Przymierza Prawicy.
tel.: 603 650 110
email: zdzislawa.kobylinska@gmail.com

Spot:

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach