Okręg 12

obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego

Tadeusz Marczak
dr hab. prof. nadzw. UWr, działacz społeczno-polityczny
tel.: 660 352 937
email: t7marczak@gmail.com

Spot:

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach