Zapraszamy do wsparcia Prawicy Rzeczypospolitej

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą pomoc.

W związku z ogromem pracy jaką trzeba wykonać w krótkim czasie (ok. 30 dni) prosimy Was o pomoc w kampanii wyborczej. Tak jak i w przypadku podpisów powodzenie całej Sprawy zależy od Was i Opatrzności, prosimy o kontakt z pełnomocnikiem naszych struktur z danego terenu.

Nasze StrukturyJesteśmy ugrupowaniem, które nie korzysta z dotacji budżetu państwa. Swoje działania prowadzimy wyłącznie dzięki składkom członków i wsparciu osób podzielających nasze przekonania. Zachęcamy do wpłaty na rzecz Prawicy Rzeczypospolitej, które można dokonywać na:

na bieżącą działalność partii:

Prawica Rzeczypospolitej
02-781 Warszawa, ul. Kolbego 14/17

Nr rachunku:
72 1440 1101 0000 0000 0802 0148

Dokładne dane wpłacającego
(adres kod, miejscowość ulica numer domu i mieszkania)

W tytule wpłaty należy podać PESEL osoby wpłacającej.
np. SKŁADKA CZŁONKOWSKA (PESEL 92121400575) lub
DAROWIZNA (PESEL 81121400575)
!!! Wymóg Państwowej Komisji Wyborczej !!!

na finansowanie kampanii wyborczej:

Fundusz Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

Nr rachunku:
03 1020 1026 0000 1702 0171 4427

Dokładne dane wpłacającego
(adres kod, miejscowość ulica numer domu i mieszkania)

Wpłaty na oba konta mogą być dokonywane jedynie przez osoby fizyczne w formie bezgotówkowej - czekiem, przelewem lub kartą płatniczą (art.36, ust.3 o partiach politycznych)

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach