Okręg 11

obejmuje obszar województwa śląskiego

Władysław Motyka
radny Sejmiku Województwa Śląskiego II Kadencji, wiceprezes Związku Podhalan w Polsce (2005-2011)obecnie Honorowy Członek Związku, autor wielu publikacji o tradycjach niepodległościowych i dziedzictwie kulturowym górali polskich.
tel.: 508 352 005
email: motyka@prawicarzeczypospolitej.org
www: http://www.wladyslawmotyka.pl

Spot:

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach