Publikacje

22.10.2008 | autor: Marek Jurek

"Chrześcijaństwo u stóp nowej wieży Babel" - artykuł Marka Jurka w "TYGODNIKU NIEDZIELA "

Nie mając żadnego trwałego fundamentu ani niezależnego politycznie autorytetu, prawa człowieka od swych pierwszych politycznych proklamacji podlegają ciągłej zmianie, zgodnie z dynamiką opozycji wobec chrześcijaństwa i zależnie od woli politycznej ogłaszających je instytucji.najnowszy numer Niedzieli, nr 43 na 26 X 2008 r., który można nabyć w parafiach i kioskach Ruchu w całej Polsce str. 20-21

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach