Aktualności

27.10.2018

Kawęcki w Radiu WNET

Krzysztof Kawęcki: PiS centralizuje państwo, my opowiadamy się za decentralizacją.

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach