Publikacje

13.12.2010 | autor: Marek Jurek

Przyczynek do historii katolicyzmu i praw narodów – blog Marka Jurka

Benedykt XV w czasie pierwszej wojny światowej zabiegał nie tylko o wstrzymanie walk, ale również o zatrzymanie eskalacji konfliktu. Przede wszystkim chciał powstrzymać Włochy od wejścia do wojny. Zaproponował arbitraż włosko-austriacki, zachęcając Cesarstwo do cesji Trydentu na rzecz Włoch, a Włochy – do zachowania neutralności. Franciszek Józef odmówił. Jego stryjeczny wnuk i następca, bł. cesarz Karol, stracił tron, unia austro-węgierska upadła, Austria straciła na rzecz Włoch nie tylko Trydent, ale również Południowy Tyrol, a po dwudziestu latach sama padła ofiarą Anschlussu. A potem…Warto choć chwilę zastanowić się nad tym, co mówi Papież.

Skomentuj - Blog Marka Jurka, grudzień 2010 r.

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach