Publikacje

17.10.2010 | autor: Marek Jurek

Przy niedzieli – o sprawiedliwości – blog Marka Jurka

Dziś w tradycyjnej liturgii jedno z moich ulubionych zaleceń Świętego Pawła. Apostoł wzywa nas byśmy przed walką włożyli „pancerz sprawiedliwości” (por. Ef 6,11). Bo gdy broni się trudnych racji moralnych, gdy trzeba wejść w konflikt z innymi ludźmi – najlepszą drogą do ochrony moralnej wartości sprawy, której bronimy, ale także – wspólnoty z bliźnimi, z którymi musimy walczyć, jest właśnie – sprawiedliwość. Zbawiciel na samym początku swej działalności publicznej powiedział Janowi Chrzcicielowi, że należy „wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Mt 3,15). Wszelką, wobec każdego, w każdej sprawie, taki jest radykalizm Ewangelii, choć świat z reguły taką postawę uważa za mało „wyrazistą”. Dla świata radykalizmem jest jednostronność – a ta nawet jeśli natychmiast nie staje się niesprawiedliwa, do niesprawiedliwości najczęściej prowadzi.Skomentuj - Blog Marka Jurka, październik 2010 r.

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach