Publikacje

19.07.2011 | autor: Marek Jurek

"Niepotrzebne przekonania?" - felieton Marka Jurka w "Gościu Niedzielnym"

Wybory to więcej niż rozstrzygnięcie partyjnej walki o władzęNiedługo wybory. Będziemy wybierać. Ale co? Ktoś pomyśli, że źle sformułowałem pytanie. Właściwe brzmi: kogo? Wybory ostatnio rzeczywiście sprowadzono do kwestii wyboru władzy: komu uwierzymy, w czyje ręce złożymy nasze sprawy, komu oddamy swój głos? Wielu ludzi uważa, że aby go nie zmarnować – trzeba go najdosłowniej oddać, najlepiej władzy, która uwolni nas od potrzeby myślenia o państwie. Jednak o jakim państwie? Chyba nie o Rzeczypospolitej, bo istotą republikańskiej koncepcji państwa jest aktywność opinii publicznej, zainteresowanie przyszłością kraju, wiara w to, że można na nią wpływać, patriotyzm polityczny.W republikańskiej koncepcji państwa wybory to coś znacznie więcej niż rozstrzygnięcie partyjnej walki o władzę, to wybór polityki państwa, poparcie spraw dla Polski najważniejszych, wybór polityków ze względu na sprawy, a nie akt wiary – że sprawy pójdą dobrze, jeśli właściwa partia przejmie władzę. Niestety, za rzadko wierzymy, że to możliwe. Choć z drugiej strony – nic dziwnego. Święty Tomasz już prawie osiem wieków temu pisał, że narody, które długo żyły pod władzą tyranii – wolność sprowadzają do zmiany władzy, a tyranię łatwo zamieniają na oligarchię. Oligarchie jednak z zasady istnieją dla siebie, żyją swoimi sprawami – jak nasi posłowie w Brukseli, którzy nie potrafili przerwać swoich partyjnych sporów nawet wtedy, gdy patrzyła na nich cała Europa. Oligarchie z reguły obiecują porządek i spokój – i nawet w tym kłamią.Pamiętam pierwszą kampanię wyborczą, którą oglądałem na Zachodzie, przed 23 laty we Francji. W dużej tancbudzie na przedmieściu Paryża odbywał się wiec zwolenników Jacques’a Chiraca, przemawiali byli ministrowie spraw wewnętrznych i edukacji z jego rządu. Pierwszy z nich ostro zaatakował socjalistów, z dumą przypominając, że „za rządów centroprawicy przestępczość rosła wolniej”. Niestety, właśnie przed takim wyborem stają dziś najczęściej narody w państwach liberalnych: między szybkim a wolnym wzrostem przestępczości, między gwałtownym a równomiernym spadkiem ludności, między obrażaniem przez polityków papieża a dystansowaniem się od papieża, między prawodawstwem homoseksualnym a promocją homoseksualizmu, jak na współrządzonym przez naszą radykalną centroprawicę Ursynowie. Taki wybór nie jest żadnym wyborem – nawet jeśli naiwni pseudorealiści nazwą go jedynym realnym.Cech realizmu nabierałby dopiero wtedy, gdyby choć jedną spośród oligarchicznych sił zmuszał do rzeczywistej, partnerskiej współpracy z tymi, którzy chcą rzeczywistego przełamania dekadencji społecznej, którzy stają po stronie cywilizacji chrześcijańskiej, stawiają władzy wymagania i nie tylko mówią, ale wskazują środki, jak działać. I działają konsekwentnie – tak długo, aż nie nastąpią rzeczywiste zmiany. Bo słowa są ważne – w nich zawierają się zobowiązania, do których może potem odwoływać się opinia publiczna. Od słów jednak ważniejsze są czyny. Ale od czynów jeszcze ważniejsze są ich konsekwencje – bo działać należy tak długo, póki działania nie przyniosą rzeczywistych zmian. Bez tego wszelka działalność polityczna może pozostać jedynie atrakcyjnym lub irytującym przedstawieniem.O tym, że można dziś budować silne, oparte na ładzie moralnym i zasadach chrześcijańskich, państwo, przekonały ostatnio Europę Węgry. Premier Orban nie zrezygnował z przekonań dla władzy i nie ograniczył się do walki o jej konsolidację. Dał swej ojczyźnie konstytucję, która buduje Węgry na potrójnym dziedzictwie – korony Świętego Stefana, wojny o niepodległość w latach 1848–1849 i antykomunistycznego powstania narodowego w roku 1956. Konstytucję, która jednoznacznie potępia zbrodnie komunizmu i staje po stronie cywilizacji życia i praw rodziny. Wsparł to polityką odpowiedzialności. Postkomunistycznej nomenklaturze, odpowiedzialnej za zrujnowanie budżetu państwa i okłamywanie społeczeństwa o jego stanie, nie zmniejszył odpraw. Po prostu je zebrał, lege artis, nie naruszając reguł demokratycznego państwa prawa. Nałożył na nie 98-procentowy podatek.Brukselska awantura, w czasie której polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego wykorzystali inaugurację polskiej prezydencji do rozliczania rządów Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, raz jeszcze pokazała, jak bardzo polskiej polityce potrzebny jest mocny biegun polskiej racji stanu. Biegun, który odciągnie dominujące partie od sięgania po poparcie radykalnej SLD-owskiej lewicy, żeby się „skuteczniej” nawzajem zwalczać. Biegun, który sprawi, że debata publiczna będzie grawitować wokół polskiej racji stanu – bo polityka jest dla państwa, a nie państwo dla polityki. Biegun, który odwróci rzekomą nieuchronność dekadencji. Dziś partie polityczne muszą określać się wobec poprawności politycznej – pora, by zaczęły się określać wobec zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Wobec propozycji, które naprawdę jej służą. Węgry powiedziały opinii chrześcijańskiej w Europie „yes, we can”. My też możemy.

źródło: artykuł Gościa Niedzielnego z numeru 28/2011

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach